Tísňová
linka:
155  Infocentrum: (+420) 553 777 777
 infocentrum@zzsmsk.cz
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

12.5.2017 15.5. - Den tísňové linky 155


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 12. 5. 2017 8:32:47 - verze pro tisk

V průměru přibližně každých patnáct sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a přibližně každých třicet sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby k více než milionu výjezdů za rok. 365 dní v roce, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu, bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.

foto:ZZS MSK

 

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi.

I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě.

 

 

Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

foto:ZZS MSK

Zdravotnické záchranné služby v České republice jsou zřizovány na základě zákona o Zdravotnické záchranné službě jednotlivými kraji, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika při zachování jednotné organizační struktury, materiálně technického a personálního vybavení. Po funkční stránce však tvoří zdravotnické záchranné služby v rámci IZS celek, který hranice krajů nerozlišuje. Hmatatelným důkazem tohoto tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci, provozuje.

I to by mělo demonstrovat společné připomenutí Dne linky 155 všemi zdravotnickými záchrannými službami v ČR.

 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje zahájila provoz centralizovaného krajského operačního pracoviště v ostravském Integrovaném bezpečnostním centru v roce 2011. Pracují zde více než čtyři desítky operátorů, kteří ve čtyřech směnách zajišťují veškerý provoz operačního střediska.

V každé směně je během dne minimálně osm pracovníků. Zčásti jsou to tzv. call-takeři, kteří zajišťují příjem a zpracování tísňové výzvy. Právě s nimi volající na lince 155 hovoří. Jejich úkolem je přijmout a zpracovat tísňovou výzvu, zjistit stav pacienta, rozhodnout o závažnosti jeho stavu, přidělit mu stupeň naléhavosti a určit místo události. V případě nutnosti také vedou volajícího, jak správně poskytnout základní první pomoc do příjezdu profesionálních záchranářů. Zpracovaná výzva je elektronicky předána dispečerům. Ti organizují práci posádek záchranné služby, kterých je v kraji k dispozici více než šest desítek. Dispečeři zvolí pro konkrétní událost vhodnou posádku a zajistí její neprodlené vyslání. Se záchranáři v terénu pak dle potřeby dále komunikují.

foto:ZZS MSK

 

Operátorky a operátoři ZZS MSK vedli během roku 2016 téměř čtyři sta tisíc hovorů. Na tísňových linkách ZZS proběhlo téměř 171 tisíc volání.

Téměř dvě stě dvanáct tisíc telefonátů pak vedli s operátory dalších složek IZS, vlastními výjezdovými posádkami, zdravotnickými zařízeními či jinými subjekty.

Dalších několik tisíc hovorů přijalo Informační centrum záchranné služby, které řeší netísňové telefonáty a dotazy.

 

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infocentrum
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz